УГОДА КОРИСТУВАЧА

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користування сайтом www.etutorium.com.ua (далі - Угода) розроблена Адміністрацією сайту і визначає умови використання і розвитку сайту, а також права та обов'язки його Адміністрації та користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сайту.

1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією сайту Користувачеві послуг з використання сайту і його ресурсів і сервісів (далі - Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією сайту належать усі спеціальні документи, регулюючі додатки окремих сервісів сайту і розміщені у відповідних розділах сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на сайті. Реєстрація Користувача на сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди.

1.4. Цю Угоду може бути змінено та / або доповнено Адміністрацією сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою: www.etutorium.com.ua. Адміністрація сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет його зміни та / або доповнення. Продовження використання сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

1.5. Щоб отримати можливість користування сайтом, необхідно ухвалити дану Угода. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди користувача при реєстрації на сайті.

1.6. Терміни та визначення. У даній угоді користувача, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть зазначені нижче значення:

Майстер-клас - сукупність аудіовізуальних (вебінари), текстових, графічних матеріалів і програм для ЕОМ, призначених для навчання Користувача з метою отримання ним нових або розвитку наявних навичок і знань, необхідних для освоєння зазначеної теми.

Тестовий доступ - доступ в особистий кабінет Користувача, де він може протягом 14 днів використовувати платформу вебінарів за призначенням (обмеження 10 учасників).

Слухач - особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою отримання ним нових або розвитку наявних навичок і знань із зазначеної теми та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти Слухача.

Користувач - особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою проведення вебінарів та уклала з Адміністрацією Угоди, шляхом акцепту оферти Користувача. Таким Користувачем є фізична особа, яка виступає в якості доповідача, лектора, експерта, тьютора, автора, що проводить заняття у рамках програм навчання або курсів, що представляє інформацію по темі занять.

Особистий кабінет Користувача - сукупність захищених сторінок сайту, створених в результаті реєстрації Користувача, використовуючи які Користувач має можливість оплатити обраний тарифний план за користування платформою, планувати і проводити вебінари, завантажувати презентації, текстові, аудіо та відео файли, додавати учасників, відправляти їм запрошення для участь у вебінарі. У Особистому кабінеті зберігаються архіви вебінарів (матеріали і запис вебінару) можливість зміни відомостей про Користувача, пароля, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.

Доступ в Особистий кабінет здійснюється шляхом внесення облікових даних в передбачені для цього поля на Сайті

Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою http: // etutorium.com.ua.

Сайт є Інтернет-ресурсом, призначеним для надання Користувачеві інформаційних матеріалів з метою організації самонавчання Користувача навичкам з певної теми або необхідних для освоєння певної професії.

Угода - дана угода користувача.

Сторони - Адміністрація і Користувач.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства України і що склалися в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів. Назви заголовків (статей) Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

2. Статус сайту www.etutorium.com.ua

2.1. Сайт www.etutorium.com.ua (раніше і надалі - сайт) - являє собою платформу для проведення вебінарів, а також онлайн-академію для навчання.

Платформа eTutorium - це багатофункціональний мультимедійне рішення для проведення вебінарів, онлайн-презентацій, нарад, інтернет-конференцій, онлайн-тренінгів, онлайн-курсів та інших форм дистанційного навчання та ділового спілкування.

Академія eTutorium - це онлайн-простір для навчання та професійного розвитку тьюторів і фахівців у e-learning бізнесі (допомога новичкам освоїти технології ефективного онлайн-освіти, підвищення навичок і методики вже досвідчених тьюторів, можливість поділитися своїм успішним досвідом у побудові прибутковою системи онлайн-навчання ).

2.2. Всі права на сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) www.etutorium.com.ua належать Адміністрації сайту. Остання надає доступ до сайту всім зацікавленим особам відповідно до цієї Угоди та чинним законодавством України.

2.3. Даною Угодою встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів сайту, можуть належати Користувачам сайту і іншим особам, самостійно утворила і / або розмістили зазначені об'єкти на сайті без безпосередньої участі Адміністрації сайту або з такою участю.

2.4. Дана Угода набирає чинності з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на сайті і має силу до моменту його розірвання кожної зі сторін.

2.5. Прийнявши дану Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду і розуміння того, що дана Угода поширюється на будь наданий Користувачем Контент та / або Послугу допомогою сервісу www.etutorium.com.ua. Укладати дану Угоду мають право особи старше 18 років.

2.6. Існуючий на даний момент сервіс, а також будь-яке його розвиток, або додавання нових послуг, є предметом даної угоди.

2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги сервісу надаються «як є» і що Адміністрація сайту не несе відповідальності за все затримки, збої, видалення або Незбереженість будь - якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов'язані з покупкою відповідного для цього обладнання і наладкою відео зв'язку на сайті www.etutorium.com.ua, вирішуються вами самостійно і не підпадають під дію Угоди.

3. Адміністрація сайту www.etutorium.com.ua

3.1. Під Адміністрацією сайту www.etutorium.com.ua (раніше і далі - Адміністрація сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на сайті, розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю «ТУТОРІУМ», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ЄДРПОУ 40138775. Адреса місцезнаходження: 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок, 77.

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації сайту у зв'язку з цією Угодою та всіма питаннями щодо функціонування сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВ «ТУТОРІУМ», зазначений у п. 3.1. цієї Угоди.

3.3. Відносно функціонування і розвитку сайту Адміністрація керується законодавством України, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією сайту в цілях регламентації надання Користувачам окремих сервісів сайту.

3.4. Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією сайту.

4. Реєстрація на сайті www.etutorium.com.ua і статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: www.etutorium.com.ua. Адміністрація надає Користувачеві до його реєстрації на Сайті доступ до інформації про Сайті, курси, програми навчання, можливість тестового доступу, а також доступ до статей і тезисной інформації, розміщеним на сайті за мережевою адресою http://etutorium.com.ua/blog.

4.2. Користувачами сайту можуть бути юридичні особи, зареєстровані належним чином в установленому порядку та фізичні особи - користувачі, зареєстровані на сайті і прийняли умови цієї Угоди, які досягли віку, допустимого відповідно до законодавства України для акцепту цієї Угоди, що володіють відповідними повноваженнями, і використовують певні Адміністрацією сервіси та ресурси сайту на безкоштовній основі протягом строку певного Адміністрацією (раніше і далі - Користувач).

4.3. При реєстрації на сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти), а також ПІБ та контактний телефон. Реєстраційна форма сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

4.5. Після надання інформації, зазначеної в п. 4.3. цієї Угоди і вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на сайті створюється персональна сторінка Користувача.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в них права та обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням сайту.

4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію, або біля Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію і відмовити у використанні сервісу сайту.

4.8. Беручи цю Угоду шляхом реєстрації на сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних, наданих при реєстрації, а також розміщуються Користувачем добровільно. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси та розділи сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи сайту.

4.9. Обраний Користувачем логін і наданий Адміністрацією пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

4.10. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональній сторінці Користувача, або поширення логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації сайту в установленому порядку.

4.11. Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даними, розміщеними на сайті. Користувач несе повну самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на сайті.

5. Права та обов'язки Користувача

5.1. Користувач має право на умовах викладених на сайті:

 • Брати участь у майстер-класах;
 • Створювати і проводити вебінари.

5.2. При користуванні Послугами сайту Користувач зобов'язаний:

 • дотримуватись положень чинного законодавства України, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації сайту;
 • надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
 • здійснювати оплату за надання платної інформації;
 • інформувати Адміністрацію сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та / або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та логіна Користувача;
 • не передавати третім особам код доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у випадку, якщо це може призвести до порушення законодавства України та / або цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації сайту;
 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
 • перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту) заздалегідь оцінювати законність їх розміщення;
 • здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача зберігається на його персональній сторінці інформації;

5.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, з розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

5.4. Порядок доступу до вебінарів / майстер класами

Користувачеві доступна інформація про програми вебінарів, їх короткий опис, інформація про викладачів, тривалість, інформація про вартість вебінару.

Доступ на участь у вебінарі надається Слухачеві після оплати (за умови, що даний вебінар платний) за допомогою відправки на електронну пошту, вказану Слухачем при реєстрації посилання для входу у віртуальну кімнату проведення вебінару. Посилання відправляється не пізніше 24 годин до моменту заявленого на сайті початку проведення вебінару.

Доступ до відеозапису вебінару надається за допомогою відправки посилання на запис вебінару протягом 2 (двох) днів з дати проведення на електронну адресу Користувача вказаний при реєстрації.

Послуги Адміністрації вважаються наданими належним чином і прийнятими Користувачем, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх надання, Користувач не заявив мотивованого заперечення на якість і обсяг таких послуг шляхом направлення відповідної претензії за адресою електронної пошти Адміністратора, вказаною на відповідній сторінці Сайту .

5.5. Порядок проведення вебінарів.

Користувач за допомогою свого Особистого кабінету має право: створити вебінар, довантажувати презентації, запрошувати учасників, тестувати перед початком вебінару обладнання, перевіряти якість зображення і звуку. Після проведення вебінару залишається запис в архіві.

Слухачі можуть задавати питання до і під час вбінара, брати участь в обговоренні, користуватися роздатковим матеріалом (якщо такий є).

5.6. Користувачеві при використанні сайту забороняється:

5.6.1. Реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт»), при цьому, можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України;

5.6.2. Вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;

5.6.3. Спотворювати відомості про себе;

5.6.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • порушує права неповнолітніх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
 • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,
 • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
 • носить шахрайський характер;
 • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України та міжнародного права.

5.6.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;

5.6.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів сайту;

5.6.7. використовувати програмне забезпечення і здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

5.6.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;

5.6.9. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на сайті і (або) взаємодії з сайтом і його сервісами;

5.6.10. Будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

5.6.11. Здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб;

5.6.12. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небудь Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією;

5.6.13. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для яких-небудь цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;

5.6.14. Розміщувати комерційну і політичну рекламу. Придбання Користувачем платних послуг на сайті здійснюється в порядку, встановленому в спеціальних документах Адміністрації.

5.6.15. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення сайту, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на сайті.

5.7. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюване на свій ризик.

5.8. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або його оновленням, Користувач зобов'язаний відмовитися від його використання, поінформувавши про це Адміністрацію сайту в установленому порядку.

6. Права та обов'язки адміністрації сайту www.etutorium.com.ua

6.1. Адміністрація має право:

 • на свій розсуд вносити зміни в дану користувальницьке Угода;
 • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • надати інформацію про послуги;
 • видалити інформацію, розміщену Користувачем, обліковий запис Користувача;
 • Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на сайті, які серверні додатки в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені Угодою (включаючи особисті повідомлення) припиняти , обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація сайту закріплює за собою право видалити персональний аккаунт Користувача і (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для сайту і (або) його користувачів. Відмовити в реєстрації облікового запису Користувачу, обліковий запис якого була раніше видалена за порушення умов Угоди. Адміністрація сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки сайту і виконання цієї Угоди Адміністрація сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених Угодою.
 • Адміністрація сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

6.2. Адміністрація зобов'язується:

 • здійснювати захист облікового запису Користувача від неправомірного доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також від інших неправомірних дій відносно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
 • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати одну або декілька заходів одночасно;
 • надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених законом.

7. Умови про інтелектуальні права

7.1. Виключні права на Контент, розміщений на сайті.

7.1.1. Всі об'єкти, розміщені на сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх добірки (далі - Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, усі права на ці об'єкти захищені. Усі об'єкти (Контент), розташовані на сторінках даного сайту, містять конфіденційну інформацію й охороняються законодавством України про авторські права, а також актами міжнародного законодавства, що діють в даній області.

7.1.2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, жоден Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

7.1.3. Користувач, розміщуючи сайті належить йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на друкування копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду інтересам правовласника.

7.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого було отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді.

7.1.5. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.

7.1.6. Будь-яке використання сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

7.1.7. Якщо інше явно не встановлено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.

7.2. Відповідальність за порушення виняткових прав.

7.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на сайті або за його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на сайті, якщо він не володіє відповідними правами на здійснення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України і міжнародного права.

7.2.2. Адміністрація сайту може, але не зобов'язана, переглядати сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій особистий розсуд, за якою причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує чинні Правила, законодавство України, міжнародне право та / або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

7.2.3. Розміщуючи свій Контент на сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання користувацького Контенту на сайті.

7.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині сайту, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і поширення для цілей сайту або у зв'язку з ними, у тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача як складові частини у відповідні збірники, вчиняти інші дії, службовці досягненню зазначених цілей.

7.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент з сайту, права, згадані в п. 7.2.3. - 7.2.4. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії призначеного для користувача Контенту протягом невизначеного терміну.

7.3. Cайти і Контент третіх осіб.

7.3.1. сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і що охороняються відповідно до законодавства України та міжнародним правом.

7.3.2. Вказані треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.

7.3.3. Розміщені на сайті посилання або керівництва по скачуванню файлів і (або) установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

7.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

7.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ця Угода більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

8. Функціонування сайту і відповідальність при його використанні

8.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах сайту відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання сайту.

8.3. В інформаційній системі сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання сайту.

8.4. Адміністрація сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і робить дії по захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства України лише після звернення зацікавленої особи до Адміністрації сайту в установленому порядку.

8.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

8.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за технічні збої під час проведення вебінарів, за затримку проведення вебінарів, а також за невідповідність змісту вебінару очікуванням клієнта.

8.7. Видалення аккаунта Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на сайті.

8.8. Адміністрація сайту забезпечує функціонування і працездатність сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з викачуванням матеріалів з сайту або за посиланнями, розміщеними на сайті.

8.9. Адміністрація сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

8.10. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту:

 • сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від всяких гарантій того, що сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання сайту і / або його сервісів;
 • Щоб уникнути непорозумінь користувачеві слід дотримуватися запобіжних заходів у скачуванні з сайту або по розміщених на ньому посиланнях, і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація сайту настійно рекомендує використовувати тільки ліцензійне, зокрема антивірусне, програмне забезпечення;
 • Використовуючи сайт, Користувач погоджується з тим, що викачує з сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, яка це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-який інший шкоду;
 • Ні за яких обставин Адміністрація сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв'язку з використанням сайту, вмісту сайту чи інших матеріалів, до яких ви або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо Адміністрація сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація сайту робить всі зусилля для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження у разі настання форс-мажорних обставин.

Адміністрація сайту не здійснює перевірку розміщеної інформації, не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України.

Ви повністю розумієте і погоджуєтеся з тим, що:

 • Адміністрація сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі відносно роботи програмного забезпечення. Адміністрація сайту зробить всі зусилля для усунення будь-яких збоїв і помилок, у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами платних пакетів без попередження, у разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;
 • вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем сайту www.etutorium.com.ua;
 • іншого порушення прав чи законних інтересів інших користувачів сайту www.etutorium.com.ua, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням.
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на сайті відповідно до даної угоди.
 • 9. Конфіденційність

  9.1. Сторони визнають конфіденційної будь-яку інформацію, отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.

  9.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана по законних підставах і обгрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація не стала відома третім особам.

  9.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

  9.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдані в результаті цього збитки Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

  10. Прикінцеві положення

  10.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем і Адміністрацією сайту щодо порядку використання сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;

  10.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

  10.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Адміністрація сайту докладуть всіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  10.4. Ця Угода набуває чинності для Користувача з моменту його приєднання до нього і діє протягом невизначеного терміну. Контент з сайту, права, згадані в п. 7.2.3. - 7.2.4. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії призначеного для користувача Контенту протягом невизначеного терміну.

  10.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності україномовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії цієї Угоди.

  10.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнана недійсною або не має юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

  © eTutorium 2014- 2016 Всі права захищені